Documents

Verejná výskumná inštitúcia

Zakladacia listina a dodatok (pdf 1.0 Mb)

Vnútorné predpisy

Organizačný poriadok UPo SAV, v. v. i. (pdf 3.4 Mb)

Pracovný poriadok UPo SAV, v. v. i. (pdf 7.3 Mb)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov UPo SAV, v.v.i. (pdf 3.4 Mb)

Pravidlá tvorby rozpočtu UPo SAV, v.v.i. (pdf 0.7 Mb)

Štatút UPo SAV, v.v.i. (pdf 1.5 Mb)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady UPo SAV, v.v.i. (pdf 2.2 Mb)

Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady UPo SAV, v.v.i. (pdf 2.1 Mb)