top
logo

English

Pripravované konferencie


Home Oddelenie kompozitných materiálov
Zameranie oddelenia

Oddelenie kompozitných materiálov

okm

Vedecko-výskumné aktivity oddelenia sú zamerané na výskum a vývoj polymérnych kompozitov, nanokompozitov, zmesí ako aj polymérnych povrchov.

V oblasti polymérnych kompozitov a nanokompozitov je hlavná pozornosť venovaná elektricky vodivým materiálom na báze uhlíkových plnív pre pokročilé aplikácie ako sú elektrochemické senzory a fotoaktívne prevodníky. Veľmi dôležitou skupinou kompozitov sú vysoko elektricky a tepelne vodivé materiály na báze grafitu, expandovaného grafitu a pokovených častíc. Pokiaľ ide o polymérne zmesi, veľká pozornosť sa venuje výskumu materiálov prechádzajúcich fázovou premenou, ktoré sú pripravované použitím polymérnych matríc a rôznych typov parafínov. Veľká časť aktivít je cielená na biodegradovateľné plasty s cieľom modifikovať ich fyzikálne vlastnosti prostredníctvom ich miešania s vhodnými komponentami.

Ďalšia kľúčová téma je zameraná na štúdium polymérnych povrchov, textílií a vlákien. Venujeme sa rôznym typom povrchových modifikácií chemickou úpravou ako aj použitím plazmového výboja. Cieľom je modifikovať polymérne povrchy takým spôsobom, aby sa získala zvýšená hydrofilnosť, respektíve hydrofóbnosť, zvýšila sa povrchová elektrická vodivosť, alebo sa zaistili antibakteriálne vlastnosti materiálov. Okrem kompozitov a zmesí sa venujeme sól-gél technológiám na báze organofunkčných silánov. Jednou z metód, ktorú používame pre skúmanie modifikácie a úprav povrchov je röntgenová fotoelektrónová spektroskopia. Aktivity oddelenia sú taktiež zamerané na vývoj špeciálnych, hlavne elektricky vodivých adhezív.

 
Kontakt

Ustav polymerov

Ústav polymérov SAV

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: hosting personal vps Valid XHTML and CSS.