IX. Slovensko - Česká konferencia POLYMÉRY 2016 je pokračovaním úspešnej tradície obľúbených stretnutí slovenskej a českej odbornej verejnosti z oblasti makromolekulovej chémie a fyziky či na akademickej alebo aplikačnej báze. Cieľom stretnutia je vzájomná informovanosť a výmena skúseností o výskumných projektoch a ich výsledkoch. Pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je to jedna z príležitostí na prezentáciu výsledkov na medzinárodnom fóre s možnosťou získavania kontaktov mimo materskú inštitúciu. Zároveň umožňuje podnikom a firmám z oblasti polymérnej chémie prístup k novým výsledkom a tým užšie prepojenie vedy a priemyslu.

Hlavné tématické okruhy

  • Nové metódy syntézy polymérov a polymérnych systémov
  • Biologicky aktívne polyméry, diagnostika, funkčné biomateriály a implantáty
  • Nové metódy a postupy pri charakterizácii a analýze polymérov
  • Polymérne zmesi, kompozity a nanokompozity
  • Degradácia a stabilizácia polymérov a recyklácia polymérnych materiálov
  • Modelovanie makromolekúl a polymérnych systémov
  • Aplikácie polymérnych materiálov

Organizuje

Ústav Polymérov SAV
pod záštitou Slovenskej Chemickej Spoločnosti (OS Polyméry)

Jazyk konferencie: slovenský, český, prípadne anglický.